Lista członków KNF Migacz

Ci co dumnie dzierżą tytuł członkowski ku chwale KNF Migacz

Obecny zarząd koła

Paweł Grabiński

Paweł Grabiński

Przewodniczący

Michał Bobula

Michał Bobula

Zastępca przewodniczącego ds. Naukowych

Grzegorz Lukas

Grzegorz Lukas

Zastępca przewodniczącego ds. Finansowych

Bartosz Fidera

Bartosz Fidera

Członek Zarządu ds. Informatyzacji

Pozostali obecni członkowie koła

Marcin Postolak

Michał Siemaszko

Anna Hundina

Marta Hirkyj

Michał Bobula

Maciej Kowalczyk

Oskar Wamusz

Michał Wuczyński

Grzegorz Czelusta

Marta Sawko

Mateusz Downarowicz

Valeriya Mykhaylova

Maria Gieysztor

Tomasz Antonik

Wiktor Duczemiński

Katarzyna Struss

Yulia Hrabar

Paweł Grabiński

Chcesz do nas dołączyć?

Kontakt